GARDS KUMOSS

Perc Pedro® un laime

bg_el bg_el bg_el sheet sheet sheet bg_el bg_el Products
sheet sheet

Esmu iepazinies (-usies) un piekrītu loterijas noteikumiem

arrow

tomatoLaime

8X KATRU NEDĒĻU

100eur

NAUDAS BALVA

1X GALVENO BALVU

1000eur

NAUDAS BALVA

Noteikumi

arrow arrow

1. Loterijas preču ražotājs ir SIA „Staburadzes konditoreja”, reģistrācijas nr.: 40003474467, juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, Latvija, LV-2001, - turpmāk Ražotājs.

2. „Pedro Vislatvijas loterija!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kas notiek no 2017. gada 4. septembra līdz 2017. gada 30. oktobrim, un kuru organizē SIA „VUCA Communications”, reģistrācijas nr.: 50103788631, juridiskā adrese: Jungas, Baltezers, LV-2164, Latvija - turpmāk Loterijas rīkotāji. 

3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

4. Loterijas norises sākuma datums ir 2017. gada 4. septembris. Loterijas norises beigu datums ir 2017. gada 30. oktobris. Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2017. gada 4. septembra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 29. oktobrim plkst. 23.59.

5. Loterijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces.

6. Loterijas prece - „Staburadzes konditorejas” produkti saskaņā ar šo noteikumu pielikumu nr. 1.

7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties var piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiek ierobežots.

8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

9. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā.

10. Loterijā nevar piedalīties SIA „Staburadzes konditoreja”, SIA “VUCA Communications” un SIA „Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētāji, turpmāk - balvu ieguvēji, apstiprina parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Akcijā un laimējis, viņam balva netiek izsniegta.

11. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2017. gada 4. septembra līdz 2017. gada 29. oktobrim, vienā pirkuma reizē jāiegādājas 1 (viena) no Loterijas precēm, saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu pielikumu nr. 1., jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par Loterijas preču iegādes apliecinājumu un vienā no zemāk norādītajiem veidiem no 2017. gada 4. septembra līdz 2017. gada 29. oktobrim plkst. 23.59 (reģistrācija, kura veikta pirms vai pēc šī laika tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvu izlozēs) jāreģistrējas Loterijai:

A) sūtot īsziņu uz numuru 1838 (LMT, Tele2, Bite). Visus izdevumus, kas Loterijas dalībniekam rodas saistībā ar īsziņas nosūtīšanu, sedz dalībnieks pats. Maksa par SMS nosūtīšanu 0,14 EUR (iesk. PVN). Reģistrācijas īsziņas tekstam jābūt šādā formā:

PEDRO Čeka numurs Vārds Uzvārds Vecums Pilsēta Veikala nosaukums

Piemērs: PEDRO 123456 Anna Berza 42 Riga RIMI

Vārds, uzvārds rakstāms bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, dubultiem burtiem utml.

Nosūtot pareizi sastādītu īsziņu, Loterijas dalībnieks uzreiz saņem atbildes īsziņu par dalību: „Paldies par dalību, lūdzu, saglabājiet pirkuma čeku līdz loterijas beigām! Vēlam veiksmi izlozē!”, kas kalpo kā reģistrācijas apstiprinājums.

B) aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā wwwpedro.lv/loterija . Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs, vecums, pilsēta, veikala nosaukums, e-pasta adrese.

Reģistrācija mājas lapā www.pedro.lv/loterija ir bez maksas.

11.1. Ja reģistrācija mājas lapā www.pedro.lv/loterija notiek veiksmīgi, monitorā parādās apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Loterijā.

12. Loterijas dalībnieks, reģistrējoties, uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.

13. Viens Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var reģistrēt vairākus pirkuma čeka numurus, ar dažādiem čeka numuriem neierobežotu reižu skaitu.

13.1. Viens Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu Loterijas preču pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeka numuru.

13.2. Viens Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var piedalīties vairākās izlozēs, ja reģistrējis vairākus unikālus pirkuma čeka numurus šo noteikumu 11. un 16. punktā norādītajā kārtībā.

14. Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.

14.1. Ja viens pirkuma čeka numurs tiks reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiks uzskatīts un Loterijā piedalīsies tas pirkuma čeka numurs un pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to būs reģistrējis pirmais.

14.1.1. Ja viens Loterijas dalībnieks (viens mobilā tālruņa numurs) mēģinās reģistrēt vienu pirkuma čeka numuru vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Loterijas rīkotāji patur tiesības neinformēt šo Loterijas dalībnieku par pirkuma čeka neunikalitāti un anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā, nodrošinot izlozi, ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principus.

15. Balvu fonds, turpmāk - balvas:

Balvas nosaukums

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Naudas balva 100 Euro

8

100.00

800.00

Naudas balva 1000 Euro

1

1000.00

1000.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

1800.00

Kopā 9 (deviņas) balvas par kopējo vērtību 1800.00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 centi), ieskaitot PVN.

 

16. Tiek noteiktas 8 (astoņas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu un kas notiek laika periodā no 2017. gada 4. septembra līdz 2017. gada 29. oktobrim  (ieskaitot), plkst. 11:00.

1. izloze - 2017. gada 11. septembrī, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 4. septembra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 10. septembra plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) naudas balvu 100 Euro;

2. izloze - 2017. gada 18. septembrī, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 11. septembra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 17. septembra plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) naudas balvu 100 Euro;

3. izloze - 2017. gada 25. septembrī, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 18. septembra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 24. septembra plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) naudas balvu 100 Euro;

4. izloze - 2017. gada 2. oktobrī, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 25. septembra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 1. oktobra plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) naudas balvu 100 Euro;

5. izloze - 2017. gada 9. oktobrī, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 2. oktobra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 8. oktobra plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) naudas balvu 100 Euro;

6. izloze - 2017. gada 16. oktobrī, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 9. oktobra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 15. oktobra plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) naudas balvu 100 Euro;

7. izloze - 2017. gada 23. oktobrī, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 16. oktobra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 22. oktobra plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) naudas balvu 100 Euro;

8. izlozē - 2017. gada 30. oktobrī, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 23. oktobra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 29. oktobra plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) naudas balvu 100 Euro;

Papildus, 2017. gada 30.oktobrī, plkst. 11.00,  tiek veikta vēl viena izloze, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 4. septembra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 29. oktobrim plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) naudas balvu 1000 Euro.

16.1. Visās izlozēs tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves balvu ieguvēji gadījumam, ja primārie izlozētie balvu ieguvēji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves balvu ieguvēji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves balvu ieguvēji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

16.2. Visas izlozes notiek Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA „Visas Loterijas” telpās – Antonijas ielā 22-3, Rīgā, 2. stāvā, plkst. 11:00.

17. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka katrai izlozei un katrai dienas balvai savu dalību pieteiks vienāds dalībnieku jeb unikālo pirkumu čeka numuru skaits, proti, 5000 (pieci tūkstoši), tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 8 (astoņi) pret 5000 (pieci tūkstoši).

18. Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas rīkotāju pilnvarotā puse. Izlozes tiks veiktas ar Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA „Visas Loterijas” izstrādāto loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.

19. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

20. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka Loterijas rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvas ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai mājas lapā www.pedro.lv/loterija, kā arī balvu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.

20.1. Iesniedzot jeb reģistrējot savus datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma saglabāti Loterijas rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

20.2. Loterijas dalībnieku dati tiek izmantoti vienreiz, tikai šīs Loterijas sakarā.

21. Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti mājas lapā www.pedro.lv/loterija pēc katras izlozes līdz plkst. 23.59.

22. Visi balvu ieguvēji jeb pilns uzvarētāju saraksts tiek publicēts mājas lapā www.pedro.lv/loterija līdz 2017. gada 30. oktobra plkst. 23.59.

23. Balvas tiks uzglabātas pie Loterijas rīkotāju pilnavarotās puses SIA „Visas Loterijas” - Rīgā, Antonijas ielā 22-3, un tiks izsniegtas uzvarētājiem personīgi, pārskaitot tās uz laimētāja norādīto bankas konta numuru.

24. Loterijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes sazināsies, zvanot vai nosūtot SMS, ar balvu ieguvējiem uz Loterijā reģistrēto tālruņa numuru.

24.1. Balvu ieguvējiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotāju pilnvaroto pusi SIA „Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 10.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 13. novembrim.

25. Lai saņemtu balvu, balvu ieguvējiem Loterijas rīkotājiem  vai norīkotajai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID vai auto vadītāja apliecība) un pirkuma čeks. Pirkuma čekā jābūt precīzi norādītam, skaidri salasāmam Loterijas preču nosaukumam, zīmolam Pedro. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.

26. Ja balvu ieguvēji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas un pirkumu apliecinošos dokumentus, kur norādīts Pedro zīmola produkts  vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.

26.1. Ja Loterijā reģistrētā un izlozē laimējušā pirkuma čeka numurs nav identisks, balvu saņemot, uzrādītā pirkuma čeka numuram, t.i., simbolu kombinācija un secība precīzi neatbilst, pirkuma čeka numurs nesatur tieši tos pašus simbolus, tam pievienoti papildu simboli vai kādi no simboliem aizvietoti ar līdzīgiem, un Loterijas rīkotājiem vai to norīkotajai personai rodas aizdomas par krāpšanās mēģinājumu, Loterijas rīkotāji un norīkotā persona patur tiesības balvu ieguvējam balvu neizsniegt.

26.2. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, laimestu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu.

27. Balvu ieguvēji balvas varēs saņemt līdz 2017. gada 13. novembrim. Pēc 2017. gada 13. novembra balvas vairs netiek izsniegtas.

27.1. Ja balvu ieguvēji līdz 2017. gada 13. novembrim nav pieteikušies balvu saņemšanai vai nav ieradušies pēc laimētajām balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēju statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Loterijas rīkotāju īpašumā.

28. Saņemot balvas, balvu ieguvēji un Loterijas rīkotāji, paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties ne pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

29. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējiem iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot laimētās balvas.

30. Laimēto balvu apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

31. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

32. Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuras balvu ieguvēji neizņem saskaņā ar Loterijas noteikumiem, netiek atkārtoti izlozētas un to vērtība netiek atlīdzināta naudā, balvas pāriet Loterijas rīkotāju īpašumā un Loterijas rīkotāji var rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem.

33. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem noteikumiem.

34. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozēm, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

35. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.

36. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem - SIA „VUCA Communications” (Jungas, Baltezers, LV-2164, Latvija) līdz 2017. gada 14. novembrim ar norādi Loterija „Pedro Vislatvijas loterija!” pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

36.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2017. gada 14. novembra, neizraisa juridiskas sekas.

36.2. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

37. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

38. Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2017. gada 4. septembra līdz 2017. gada 29. oktobrim, var rakstveidā pieprasīt, lai viņas personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti.

39. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.pedro.lv/loterija, kā arī pa tālruni +371 67686540.

 

 

 

 

 


Pielikums 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “Pedro Vislatvijas loterija!”

 

SVIESTMAIZES - NOSAUKUMS/EAN KODS

Sviestmaize ar vistu 130g, 4751008076813

Sviestmaize ar šķiņķi un sieru 135g, 4751008076806

Sviestmaize ar lasi 130g, 4750076136023

Skandināvu maize ar vistu taizemiešu gaumē 135g, 4751008075502

Skandināvu maize ar vistu mango mērcē 135g, 4751008075441

Skandināvu maize ar lasi PET 145g, 4751008073331

Skandināvu maize ar vistu PET 145g, 4751008073348

Graudu maize ar šķiņķi un pesto m.188g, 4751008079777

Graudu maize ar vistas girosu 160g, 4751008079753

Graudu maize ar grillētiem dārz.165g, 4751008079760

Graudu m. ar liellopu g.un sark. pesto 152g, 4751008079784

Lavaša rullīši ar liellopa gaļu 163g, 4751008079821

Lavaša rullīš i ar ceptu vistas fileju 160g, 4750076001697

Bagete ar kūpinātu vistu 183g, 4750076001703

Bagete ar mozzarellu,pesto un kalt.tom.185g, 4750076001710

Bagete ar šķiņķi,gurķu-sinepju sal.200g, 4750076001727

Bagete ar šķiņķi un halapenjo mērci 190g, 4750076001734

Graudu burgers ar vistas fileju 158g, 4751008079807

Hamburgers 125g, 4751008079791

Burgers ar vistas fileju 135 g, 4751008072204

KARSTMAIZES - NOSAUKUMS/EAN KODS

Panini ar cūkgaļu un BBQ mērci 229g, 4750076001680

Panini ar pikanto vistas fileju 225g, 4751008079814


 

SALĀTI - NOSAUKUMS/EAN KODS

Biešu – siera salāti 180g, 4750076001796

Vinegrets 180g, 4750076001826

Ceptas vistas salāti 180g,4750076001802

Gaļas salāti ar vārīto cūkgaļu 180g, 4750076001819

Siera salāti 180g, 4750076002113

Rasols 180g, 4751008072235

Rasols 300 g, 4751008072242

Pupiņu - vistas gaļas salāti 180g, 4751008079173

Liellopu gaļas salāti  180g, 4751008079166

 

 

LAIMĒTĀJI

100eur

Katru nedēļu

  1. 30.10.2017. - čeks 1938386 Sergejs Podduevs
  2. 23.10.2017. - čeks 1054468 Aiva Čube
  3. 16.10.2017. - čeks 31748 Valentīna Kosenko
  4. 09.10.2017. - čeks 790915 Marks Liepiņš
  5. 02.10.2017. - čeks 262/1546 Modris Dambergs
  6. 25.09.2017. - čeks 38874 Ivars Kājiņš
  7. 18.09.2017. - čeks 425/652 Jānis Beģis
  8. 11.09.2017. - čeks 233/84 Valērijs Rubins

1000eur

galvenā balva

Agnese Rūdule
(čeks 198/98)

bg_el bg_el bg_el bg_el bg_el bg_el tomato tomato sheet sheet sheet sheet sheet sheet bg_el bg_el bg_el bg_el bg_el

pieteikums iesniegts